16 d'octubre

tornar
Un home està mirant un retrat i algú li pregunta:
- De qui és aquest retrat?
- No tinc ni germans ni germanes, però el pare d’aquest home del retrat és el fill del meu pare.
De qui és el retrat?
retrato

Calendari

 

Solució