Solució 16 d'octubre

tornar
El retrat és del fill de l’home que mira el retrat.

retrato

Calendari

 

Enunciat