Solució 14 de febrer

tornar
No, no, no et deixis confondre.
Sota queda la mà.

ma

Calendari

 

Enunciat