14 de febrer

tornar
Com és sabut una moneda té a una banda, la cara i a l'altre la creu.
Si col·loco a la meva mà un moneda amb la creu a dalt, què queda
sota?

ma

Calendari

 

Solució