4 de febrer

tornar
Què creus que costaria més barat: portar un amic al cinema dues vegades o convidar a dos
amics a veure la mateixa pel·lícula junts?
 
 

cinema

Calendari

 

Solució