Solució 4 de febrer

tornar
Lògicament costarà més barat convidar a dos amics a veure la mateixa pel·lícula junts, doncs en aquest cas només ha de pagar per tres persones, mentre que si convidas a un amic dues vegades al cinema has de pagar per quatre persones: dues vegades per cadascun.

cinema

Calendari

 

Enunciat