30 d'octubre

tornar
En Pere i en Pau pelen entre tots dos 400 patates.
En Pere en pela 3 per minut i en pau només 2.
En Pau treballa 25 minuts més que en Pere.
Quant de temps treballa cadascun?
patates

Calendari

 

Solució