29 d'octubre

tornar
Per a numerar les pàgines d'un llibre calen 2989 dígits.
Quantes pàgines té el llibre?
llibre

Calendari

 

Solució