25 d'octubre

tornar
La Lia va comprar dues vaques.
L’endemà va vendre una per 600 euros.
Va perdre el 20% en una de les vaques i va guanyar el 20% en
l’altra.
En total va guanyar o va perdre en la venda?
vaques

Calendari

 

Solució