11 d'octubre

tornar
El sultà reuneix els caps de família de les 41 famílies al seu càrrec. Els hi diu que es posin en fila i que només pagaran impostos aquells que ell trii. La manera de triar sserà la següent: Anirà triant cada tres persones, aquestes persones s’apartaran de la fila. Quan hagi acabat tota la fila tornarà a triar de tres en tres i així successivament.
Quantes persones es lliuraran de pagar impostos?
Quins llocs ocupen aquestes persones en la fila inicial?
sultan

Calendari

 

Solució