20 de novembre

tornar
A una festa varen assistir 20 persones. La Marta balla amb 7 nois, la Lia amb 8; la Carol amb 9, i així succesivament fins arribar a l'Edurne, que ballà amb tots.
Quants nois hi havia a la festa?
 

ball

Calendari

 

Solució