7 de novembre

tornar
Si una persona és capaç de clavar una estaca en mig minut, quantes persones necessitarem per plantar 30 estaques en un quart d’hora?
estaca

 

Calendari

 

Solució