6 de novembre

tornar
Un vaixell, fondejat en el port, té desplegada una escala per poder embarcar en els bots. L'escala des de la coberta a l'aigua, té 22 escalons, de 20 cm d'altura cadascun. La marea puja a raó de 10 cm cada hora. Quants esglaons cobrirà al cap de 10 hores?
barco

 

Calendari

 

Solució