Solució 18 de març

tornar
mullar-se

platja

Calendari

 

Enunciat