Solució 5 de març

tornar
El doble de la meitat d'un nombre és el propi nombre, per tant el doble de la meitat de 4 és 4.

4

Calendari

 

Enunciat