31 de maig

tornar
Amb sis quatres i només dividint i sumant, pot obtenir com a resultat el número 3?

Calendari

 

Solució