30 de maig

tornar
Si sumem tres nombres senars consecutius obtenim com a resultat 3003. De quins números es tracta?

Calendari

 

Solució