29 de maig

tornar
De quina forma podràs escriure tres vegades la xifra 3, recorrent als signes aritmètics habituals (+, -, x, :) i els parèntesis, de manera que s’obtingui el 4 com a resultat?

Calendari

 

Solució