27 de maig

tornar
Quin número de dues xifres és igual al doble del producte d’aquestes?

Calendari

 

Solució