24 de maig

tornar
Un pa, un altre pa, pa i mig i mig pa.
Quants pans són?

Calendari

 

Solució