20 de maig

tornar
Busca al més ràpid possible tres números iguals, diferents de 4, que sumats donin de resultat 12.

foto

Calendari

 

Solució