17 de maig

tornar
Sóc un número de dues xifres.
Senar.
Múltiple de 9.
Si es multipliquen les meves xifres el resultat també és divisible de 9.

Calendari

 

Solució