15 de maig

tornar
Si dic: "Deu per sis seixanta més quatre setanta", és cert o fals?

Calendari

 

Solució