10 de maig

tornar
El número 346 no és divisible entre 7, però pot ser-ho si modifiquem la posició de les xifres.
Com?

set

Calendari

 

Solució