9 de maig

tornar
Quin número és?
• És un número de tres xifres.
• La xifra de les desenes és igual al doble de la corresponent a les unitats.
• La suma de totes les seves xifres és igual a 11.
• És més gran que 200.
• És més petit que 300.

numeros

Calendari

 

Solució