8 de maig

tornar
A quin nombre li traiem dues terceres parts i dóna com a resultat zero?

numeros

Calendari

 

Solució