14 de juny

tornar
Quin és el número de tres xifres que compleix la condició que el producte de les xifres és igual a la seva suma?

Calendari

 

Solució