12 de juny

tornar
Sóc un nombre senar de tres xifres.
Si se sumen les meves xifres extremes s’obté com a resultat la meva xifra central.
Si se suman les meves tres xifres, el resultat és 14.

Calendari

 

Solució