10 de juny

tornar
Amb només quatre vuit i tres operacions, has d’obtenir 120.

Calendari

 

Solució