6 de juny

tornar
El producte de quatre números consecutius és igual 3024. De quins números es tracta?

Calendari

 

Solució