4 de juny

tornar
Quin és el número més petit que, dividit per 2, 3, 4, 5 i 6, dóna, respectivament, els residus 1, 2, 3, 4 i 5.

Calendari

 

Solució