3 de juny

tornar
Amb vuit quatres i dues operacions (emprades tants cops com vulguis) has d’obtenir com a resultat 500.

Calendari

 

Solució