21 de febrer

tornar
Si en una carrera depasses, gairebé en arribar a la meta, al que anava en últim lloc.
En quin lloc quedes?

Calendari

 

Solució