Solució 20 de febrer

tornar
Donant-li-ho a una altra persona perquè ho trenqui.

Calendari

 

Enunciat