19 de febrer

tornar
Què és el que comença amb u, segueix amb dos i acaba amb tres?

Calendari

 

Solució