Solució 18 de febrer

tornar
Sovint es comet l'error de considerar que és el dia 14, però cal tenir en compte
que els dies no són els que es dupliquen, sinó que el que es duplica és la seva grandària cada dia, d'aquí, si el dia 28 cobreix tota la llacuna és perquè el dia anterior, el dia 27, cobria la meitat
de l'estany.

nenufar

Calendari

 

Enunciat