7 de febrer

tornar
Què és el que cal ficar-li els dits en els ulls perquè obri les potes?

ulls

Calendari

 

Solució