6 de febrer

tornar
Què és el que quan es lliga es va i quan es deixa anar es queda?
 
 

corda

Calendari

 

Solució