Solució 1 de febrer

tornar
Quan el testador és també notari.

notari

Calendari

 

Enunciat