Solució 12 de desembre

tornar
En Pepet és el teu pare o bé el teu sogre.

gat

Calendari

 

Enunciat