Solució 4 d'abril

tornar
Si en tres recipients es dipositen 27 litres, llavors en cada recipient es dipositen 9 litres, aleshores en 12 recipients es dipositen 108 litres de líquid.

garrafa

Calendari

 

Enunciat